Ohita navigaatio ja siirry suoraan sisältöön

Sisäilma   

Hyvä sisäilma on Tiedepuistolle tärkeä asia. Tämän vuoksi Business Joensuun Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalvelut yksikkö on perustanut sisäilmatyöryhmän, joka suunnittelee ja aikatauluttaa mahdolliset selvitystyö- ja tutkimustoimenpiteet. Lisäksi ryhmä tiedottaa toimenpiteiden etenemisestä ongelmasta ilmoittaneen yrityksen edustajalle. Selvitystyötä koordinoi sisäilmatyöryhmä. 

Ilmoituksen tekeminen sisäilmaongelmasta 

Mikäli havaitset työpaikalla sisäilmaongelman kuten esimerkiksi poikkeavaa hajua, tunkkaista ilmaa ja henkilöstön oireilua, ilmoita asiasta omalle työnantajalle (esimiehelle) ja/tai työsuojeluvaltuutetulle. Toimi samalla tavalla, jos havaitset työpaikan pinnoilla tai rakenteissa kosteusvauriojälkiä. 

Työnantaja toimii yrityksen edustajana ja hänen tulee ilmoittaa asiasta Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluiden kiinteistöpäällikölle. Suosittelemme ilmoituksen tekemistä sähköpostitse. 

Jos työntekijöillä esiintyy oireilua työpaikalla, on esimiehen otettava yhteyttä myös yrityksen omaan työterveyshuoltoon ryhmätasoisten terveyshuollollisten toimenpiteiden tarpeiden arvioimiseksi. Myös yksittäiset työntekijät voivat ottaa yhteyttä työterveyshuoltoonsa epäillessään oireidensa johtuvan työpaikan sisäilmasta. Työterveyshuollon lausuntoja voidaan tietosuojalain mahdollistamilla tavoilla käyttää selvitystyön tukena. 

Ilmoituksen saatuaan kiinteistöpäällikkö ja sisäilmatyöryhmä käynnistävät yhteistyössä selvitystoimenpiteet ongelman määrittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Asioiden etenemisestä tiedotetaan ilmoituksen tehneen yrityksen esimiestä. 

Sisäilmaongelmasta tiedottaminen

Luottamuksen ylläpitämiseksi ja mahdollisen sisäilmaongelman ratkaisun helpottamiseksi tiedotuksen on oltava yhtenäistä ja avointa. Päävastuu tiedottamisesta on sisäilmatyöryhmällä. Ryhmä tiedottaa toimenpiteistä ja niiden etenemisestä yrityksen edustalle, joka puolestaan huolehtii toimenpiteisiin liittyvästä tiedottamisesta yrityksensä henkilöstölle. 

Lisätiedot sisäilmakysymyksissä

Sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä Business Joensuu Oy:n sisäilmatyöryhmään. Sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimii:

kiinteistöpäällikkö 
Mikko Naakka
puh. 050 321 6822 
mikko.naakka@businessjoensuu.fi.  

Ota yhteyttä:

010 419 8010
info@businessjoensuu.fi

Mikko_naakka_business_joensuu

Mikko Naakka

Kiinteistöpäällikkö

050 321 6822

mikko.naakka@businessjoensuu.fi

Takaisin ylös