Ohita navigaatio ja siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Laadittu: 1.1.2019. Viimeisin muutos: 16.1.2019

1. Rekisterinpitäjä

Business Joensuu Oy, y-tunnus: 2921270-1 Länsikatu 15, 80110 JOENSUU puh: 010 419 8000

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Tietosuojaan liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä turvallisuus@businessjoensuu.fi

Tietosuoja-asetukseen liittyvistä asioista ja tämän dokumentin päivittämisestä vastaa Business Joensuu Oy:n turvallisuusorganisaatio. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää ehtoja sen mukaisesti.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus       

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme täyttää lakisääteiset, hanketoiminnan ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme.

Kaikista henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on luotu EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, sopimukseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia:

4. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät    

Tietoja kerätään nykyisiltä ja potentiaalisilta asiakkailta, yhteistyökumppaneilta, sidosryhmiltä ja henkilöstöltä.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia henkilötietoja:

5. Säännönmukaiset tietolähteet       

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti asiakasyrityksiltämme ja rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi kulkutunnisteiden luovutuksen yhteydessä, rekisteröidyn käyttäessä palveluitamme, tilaisuuksiin ilmoittautuessa tai myöhemmin asiakkuuden aikana.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Sivustolla käytetyt evästeet

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös mm. julkisesti saatavilla olevista tai kaupallisista päättäjä- ja yritysrekistereistä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä ja muilta luotettavilta tahoilta. Business Joensuun tiloissa on kameravalvonta, joka tallentaa tietoa tilojen käyttäjien kulkemisesta ja toiminnasta.

Kameravalvontaa käytämme asiakkaiden omaisuuden suojaamiseksi, tilojemme häiriöttömän käytön varmistamiseksi sekä rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle           

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan mm. Rakennerahastoja ja EU-hankkeita ohjaavan erityislainsäädännön ja asetusten perusteella kuten tukikelpoisuusasetuksen.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjän lukuun.

Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi markkinointi- ja viestintätoimistot, tapahtumanjärjestäjät, tietojärjestelmätoimittajat sekä kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavat yhteistyökumppanit. Palveluntuottajien kanssa on laadittu henkilötietojen käsittelysopimus.

Valvontakameran tallentamia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Business Joensuu Oy:n hankkeita toteutetaan Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisien yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilötietoja luovutetaan tapauskohtaisesti ja käyttäjän erillisellä suostumuksella.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisterin tietoja voivat käsitellä vain henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Työntekijöitä on ohjeistettu salassa pidettävien tietojen käsittelyyn ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot säilytetään sähköisesti, lukituissa tiloissa, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuna. Tietokannat varmuuskopioidaan automaattisesti.

8. Automaattinen päätöksenteko, ml. profilointi      

Henkilötiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9. Henkilötietojen säilytysaika            

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään sen ajan kuin asiakkuus vaatii tai niin kauan, kun asiakas pyytää poistamaan tiedot.

10. Rekisteröidyn oikeudet     

Rekisteröidyllä on oikeus:

Takaisin ylös